O PROJEKTU

ROMA ROOM (ROMSKA SOBA) je interaktivni dokumentarni projekat o Romkinjama. Popularan naziv je web dokumentarni film, jer koristi širok spektar multimedijalnih alatki kao što su fotografija, tekst, zvuk, video, virtualna fotografija, grafika, animacija…

ROMA ROOM daje kompleksan uvid u životne segmente Romkinja.

Po svim relavantnim istraživanjima, Romkinje su višestruko diskriminisana grupa žena.

One spadaju u populaciju koja je najmanje obrazovana, izrazito siromašna, izložena nasilju i diskriminaciji na više nivoa.

Marginalizacija, društvena i medijska, utiču na razvijanje stereotipa i predrasuda. U medijima Romkinje uglavnom “nevidljive”. U veoma selektivnom prikazivanju nedostaje potpunija slika o jednom ljudskom biću. Cilj ovog projekta je doprinos borbi protiv diskriminacije i stereotipa, jačanje i osnaživanje Romkinja, veća medijska zastupljenost.

Trenutno imate mogućnost da pogledate 3 sobe: Maje Familić iz Novog Sada, Jelene Savić iz Beograda i Živke Stanković iz Obrenovca.

Njihov prostor je prikazan kroz virtualnu fotografiju, tako da možete da “uđete” u određenu sobu, “okrećete” se, istražujete… Na određene predmete su postavljeni linkovi, koji otvaraju nove sadržaje: kratke filmove, zvučne zapise, fotografije… Sami birate šta ćete prvo otkriti!

Projekat ROMA ROOM je podržala
REKONSTRUKCIJA ŽENSKI FOND

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *